Indien uw account op een DirectAdmin server staat, dan treft u webmail aan op http://uwdomeinnaam/webmail, alternatieven roundcube, squirrelmail of atmail. Om hiervan gebruik te maken, vervangt u het woord webmail simpelweg door roundcube, squirrelmail of atmail, bv : http://uwdomeinnaam/roundcube.


Indien uw account op een Plesk server staat, zowel Linux als Windows, dan is webmail beschikbaar via : http://webmail.uwdomeinnaam