Strict mode staat standaard aan op de nieuwste versies van MySQL. Omdat dit de werking van bepaalde software kan beinvloeden, zoals WHMCS,

dient dit uitgezet te worden indien nodig.


Uitzetten gaat het makkelijkst alsvolgt :


1. Log in via SSH op uw VPS

2. login via commandline op MySQL

3. Voor de volgende SQL query uit  : SET @@global.sql_mode= '';


Nu staat strict mode uit voor uw MySQL server.